Diament a cyrkonia – jak rozróżnić?

Diament jest uznawany za najcenniejszy kamień szlachetny. Jego oszlifowaną wersję, poddaną brylantowemu szlifowi, nazywamy brylantem. Ponieważ nauczono się wytwarzać w laboratoriach wszystkie kamienie szlachetne w formie syntetyków, powstał również odpowiednik diamentu. Bardzo podobna do oszlifowanego diamentu jest również cyrkonia. Czy są jakieś sposoby, aby je od siebie odróżnić? (więcej…)